VÅRE SERVICE- OG TJENESTETILBUD
 

 • FYSIOTERAPEUT

  En dag i uken er fysioterapeut på institusjonen.

  Kontakt: Gjennom avdelingene.

 • FOTTERAPEUT

  Fotterapeut  Therese Stigen gir tilbud om fotpleie/terapi

  onsdager i serviceavdelingen.

  Kontakt og timebestilling: Gjennom avdelingene

 • FRISØR

  Frisør Tove eller Henriette er på Ask omsorgssenter hver torsdag. 

  Kontakt for timebestilling: Gjennom personale i avdelingene

 • LEGE / MEDISINSK BEHANDLING

  Sykehjemmet har lege tilstede fast 2 dager i uken.

  De øvrige dager benyttes Askøy kommunes sykehjemsleger fra Kleppestø sykehjem eller legevakt.

KULTUR & AKTIVITETER

Aktiviteter arrangeres av kultur og aktivitetsleder. Se ukentlig oppslag på alle avdelingene om fellesaktiviteter for beboerne.

SERVICEAVDELINGEN

Her finner du frisørsalong, fotterapeut, fysioterapeut, kultur- og aktivitetsleder og  administrasjon.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal.  Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker kan leve i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre menesker i egne liv.