STIFTELSENS STYRE

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter, i dagligtale Ask omsorgssenter – er en ideell, diakonal stiftelse som er forpliktet på den norske kirkes lære.
Institusjonen er den eldste på Askøy.

Stiftelsen ledes av et styre med representanter fra alle de fem menighetene Strusshamn, Tveit, Ask, Erdal og Herdla.
De ansatte samt en  politikerne i Askøy kommune er også representert.
 

Styret for Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter, valgt februar 2019:

 

Odd Magne Utkilen  –  Ask menighetsråd, Styreleder

Elisabeth Åsen – Strusshamn menighetsråd, nestleder

Thor Arne Borlaug – Tveit meinghetsråd

Ivar Eidsaa – Herdla meninghetsråd

Jack Birkenes – Erdal menighetsråd

Nina Jarlind – Repr. for Askøy kommune

Anne Grete Robbestad – Repr. for de ansatte

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre mennesker i egne liv.