STIFTELSENS STYRE

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter, i dagligtale Ask omsorgssenter – er en ideell, diakonal stiftelse som er forpliktet på den norske kirkes lære.
Institusjonen som ble opprettet i 1922, er den eldste på Askøy og kunne i 2022 markere 100 år med sammenhengende drift.

Stiftelsen ledes av et styre med representanter fra alle de fem menighetene Strusshamn, Tveit, Ask, Erdal og Herdla.
De ansatte samt en  politikerne i Askøy kommune har også  en representant hver i styret.
 

Styret for Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter, valgt februar 2019:

 

Odd Magne Utkilen  –  Ask menighetsråd, styreleder

Elisabeth Åsen – Strusshamn menighetsråd, nestleder

Thor Arne Borlaug – Tveit menighetsråd

Ivar Eidsaa – Herdla meninghetsråd

Jack Birkenes – Erdal menighetsråd

Nina Jarlind – Repr. for Askøy kommune

Eirin Beate Hansen – Repr. for de ansatte

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, samt bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre.