Vi har for tiden disse stillingene ledig;

 

  Ledige stillinger:

 • Avdelingssykepleier 100 % fast stilling, ikke turnus. 

  • Autorisasjon som sykepleier

  • Helse og sosialadministrativ utdanning

  • Spesialutdanning innen geriatri/psykiatri eller veiledning er ønskelig

  • Ledererfaring

  • Strukturert og fleksibel
    

 • 100 %  fast stilling for helsefagarbeider fra 1.4.2022
  turnus; kveld og dag , hver 3. helg.

  • Autorisasjon som helsefagarbeider

 • 80% fast stilling som sykepleier. Turnus ; kveld og dag, og arbeid hver 3. helg. 

  • Autoriasjon som sykepleier                    

                       For eventuelle søkere som ikke har norsk som morsmål, kreves bestått Bergenstest eller tilsvarende.

Spørsmål om ledige stillinger kan rettes til post(a)ask-omsorgssenter.no eller på telefon 56 15 76 00.

 

 VI ØNSKER ANSATTE  SOM;

- har interesse og engasjement for fagområdet geriatri/psykiatri,

- trives med å jobbe i team og ønsker å være med å skape et godt og kompetent arbeidsmiljø,

- liker utvikling, er motivert for endringer, ser muligheter og er løsningsorientert, 

- er selvstendige, vennlige,  tydelige og ærlige.

-   har erfaring eller er nyutdannede, slik at ansattgruppen blir en god kombinasjon av varierende erfaringer.

- deler vårt verdigrunnlag  om at alle mennesker er like verdifull og skal møtes med respekt.

-gode evner og vilje til samarbeid og kommunikasjon.

-personlig egnethet vil vektlegges.  

 

Velkommen som søker til ledige stillinger!

Pensjonsordning i KLP for alle ansatte.

Lønn etter gjeldene tariff mellom arbeidstakerorganisasjonene og VIRKE.

SØKNAD sendes pr. post til Ask omsorgssenter, Hopshavn 50, 5307 Ask

eller pr. e-post via post(a)ask-omsorgssenter.no

Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre .