Vi har for tiden disse stillingene ledig;

 

  Ledige stillinger:

  • ​      Autorisert sykepleier  100% fast stilling, dag og kveldsturnus, arbeid hver 3. helg.   

  •      Autorisert sykepleier 22% stilling, nattarbeid, hver 3. helg .     

  •     Assistent/helgeavløser 11% fast stilling, arbeid hver tredje helg, dag og kveld.   

                     Spørsmål om ledige stillinger kontakt institusjonen på 56 15 76 00 . Søknad   sendes  post(a)ask-omsorgssenter.no. 

 

 VI ØNSKER ANSATTE  SOM;

- har interesse og engasjement for fagområdet geriatri/psykiatri,

- trives med å jobbe i team og ønsker å være med å skape et godt og kompetent arbeidsmiljø,

- liker utvikling, er motivert for endringer, ser muligheter og er løsningsorientert, 

- er selvstendige, vennlige,  tydelige og ærlige.

-   har erfaring eller er nyutdannede, slik at ansattgruppen blir en god kombinasjon av varierende erfaringer.

- deler vårt verdigrunnlag  om at alle mennesker er like verdifull og skal møtes med respekt.

-gode evner og vilje til samarbeid og kommunikasjon.

-personlig egnethet vil vektlegges.  

 

Velkommen som søker til ledige stillinger!

Pensjonsordning i KLP for alle ansatte.

Lønn etter gjeldene tariff mellom arbeidstakerorganisasjonene og VIRKE.

EVENTUELLE SØKNADER sendes pr. post til Ask omsorgssenter, Hopshavn 50, 5307 Ask

eller pr. e-post via post(a)ask-omsorgssenter.no

Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre .