Vi har for tiden disse stillingene ledig;

 

  Ledige stillinger:​

  •      Autorisert sykepleier 22% stilling, nattarbeid, hver 3. helg .        

                     Spørsmål om ledige stillinger kontakt institusjonen på 56 15 76 00 . Søknad   sendes  post(a)ask-omsorgssenter.no. 

 

 VI ØNSKER ANSATTE  SOM;

- har interesse og engasjement for fagområdet geriatri/psykiatri,

- trives med å jobbe i team og ønsker å være med å skape et godt og kompetent arbeidsmiljø,

- liker utvikling, er motivert for endringer, ser muligheter og er løsningsorientert, 

- er selvstendige, vennlige,  tydelige og ærlige.

-   har erfaring eller er nyutdannede, slik at ansattgruppen blir en god kombinasjon av varierende erfaringer.

- deler vårt verdigrunnlag  om at alle mennesker er like verdifull og skal møtes med respekt.

-gode evner og vilje til samarbeid og kommunikasjon.

-personlig egnethet vil vektlegges.  

 

Velkommen som søker til ledige stillinger!

Pensjonsordning i KLP for sykepleiere og Storebrand  AS for alle øvrige ansatte.

Lønn etter gjeldene tariff mellom arbeidstakerorganisasjonene og VIRKE.

EVENTUELLE SØKNADER sendes pr. post til Ask omsorgssenter, Hopshavn 50, 5307 Ask

eller pr. e-post via post(a)ask-omsorgssenter.no

Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre .