Vi har for tiden disse stillingene ledig;

 

  Ledige stillinger:

  • AUTORISERT HELSEFAGARBEIDER; 70 % fast stilling ; arbeid hver 3. helg; dag og kveldsarbeid.

  • AUTORISERT SYKEPLEIER 50 % fast stilling ; arbeid hver tredje helg, p.t kun nattjeneste.

  • AUTORISERT SYKEPLEIER;  75 % svangerskapsvikariat fra dd. til og med august 2022, arbeid hver tredje helg, dag og kveldsarbeid.

                                                                                                                            

                       For eventuelle søkere som ikke har norsk som morsmål, kreves bestått Bergenstest eller tilsvarende.

Spørsmål om ledige stillinger kan rettes til post(a)ask-omsorgssenter.no eller på telefon 56 15 76 00.

 

 VI ØNSKER ANSATTE  SOM;

- har interesse og engasjement for fagområdet geriatri/psykiatri,

- trives med å jobbe i team og ønsker å være med å skape et godt og kompetent arbeidsmiljø,

- liker utvikling, er motivert for endringer, ser muligheter og er løsningsorientert, 

- er selvstendige, vennlige,  tydelige og ærlige.

-   har erfaring eller er nyutdannede, slik at ansattgruppen blir en god kombinasjon av varierende erfaringer.

- deler våre verdier om at alle mennesker er like verdifull og skal møtes med respekt.  

 

Velkommen som søker til ledige stillinger!

Pensjonsordning i KLP for alle ansatte.

Lønn etter gjeldene tariff mellom arbeidstakerorganisasjonene og VIRKE.

SØKNAD sendes pr. post til Ask omsorgssenter, Hopshavn 50, 5307 Ask

eller pr. e-post via post(a)ask-omsorgssenter.no

Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre .