Vi har for tiden disse stillingene ledig;

 

Ledig helsefagarbeider 45 % fast stilling, natt.

  • Det er ledige fast stilling for helsefagarbeider, arbeid hver tredje helg i  nattturnus.

    

Ledig helsefagarbeider 22 % fast stilling, natt. 

  •   Det er ledige fast helgestilling for helsefagarbeider, arbeid hver tredje helg i  nattturnus.

                                                                                                                                       

                       For eventuelle søkere som ikke har norsk som morsmål, kreves bestått Bergenstest eller tilsvarende.

Spørsmål om ledige stillinger kan rettes til post(a)ask-omsorgssenter.no eller på telefon 56 15 76 00.

 

 Ansatte på Ask omsorgssenter er vennlige og dyktige.

 

Vi ønsker ansatte som;

- har interesse og engasjement for fagområdet geriatri/psykiatri,

- trives med å jobbe i team og ønsker å være med å skape et godt og kompetent arbeidsmiljø,

- liker utvikling, er motivert for endringer, ser muligheter og er løsningsorientert, 

- er selvstendige, vennlige, rettferdige, tydelige og ærlige.

-  har erfaring eller er nyutdannede, slik at arbeidsteam blir en god kombinasjon av varierende erfaringer.

 

Velkommen som søker til ledige stillinger!

Pensjonsordning i KLP for alle ansatte.

Lønn etter gjeldene tariff mellom arbeidstakerorganisasjonene og VIRKE.

SØKNAD sendes pr. post til Ask omsorgssenter, Hopshavn 50, 5307 Ask

eller pr. e-post via post(a)ask-omsorgssenter.no

Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre .