Vi har for tiden disse stillingene ledig;

 

  Ledige stillinger:

  • AUTORISERT SYKEPLEIER 50 % fast stilling , hver tredje helg p.t nattjeneste.

 

  • Helgeavløser stillinger; hver tredje helg . Helsefagarbeidere og sykepleier oppfordres til å søke.    Assistenter/ufaglært kan søke.
  • Ferievikarstillinger sommer 2021; Søkere må være fylt 18. år

                                                                                                                             

                       For eventuelle søkere som ikke har norsk som morsmål, kreves bestått Bergenstest eller tilsvarende.

Spørsmål om ledige stillinger kan rettes til post(a)ask-omsorgssenter.no eller på telefon 56 15 76 00.

 

 Ansatte på Ask omsorgssenter er vennlige og dyktige.

 

Vi ønsker ansatte som;

- har interesse og engasjement for fagområdet geriatri/psykiatri,

- trives med å jobbe i team og ønsker å være med å skape et godt og kompetent arbeidsmiljø,

- liker utvikling, er motivert for endringer, ser muligheter og er løsningsorientert, 

- er selvstendige, vennlige, rettferdige, tydelige og ærlige.

-  både har erfaring eller er nyutdannede, slik at arbeidsteam blir en god kombinasjon av varierende erfaringer.

- deler våre verdier om at alle mennesker er like verdifull og møtes med respekt.  

 

Velkommen som søker til ledige stillinger!

Pensjonsordning i KLP for alle ansatte.

Lønn etter gjeldene tariff mellom arbeidstakerorganisasjonene og VIRKE.

SØKNAD sendes pr. post til Ask omsorgssenter, Hopshavn 50, 5307 Ask

eller pr. e-post via post(a)ask-omsorgssenter.no

Ved ansettelse må politiattest fremlegges.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre .