I avdeling  B i 2. etasje, er det  2 mindre grupper/enheter med henholdsvis 11 og 9 plasser.

Avdeling C i 3. etasje er delt i 2 grupper med 11 og 10 plasser. 

Avdeling A i 1. etg har 6 plasser og er organisert i avdeling med nattjenesten. 

Institusjonen har stor hage .

 

I vår serviceavdeling er det frisørsalong, fot- og hudpleier, kontor for lege, fysioterapeut, kultur og aktivitetsleder og administrasjon.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre mennesker i egne liv.