Stiftelsen ledes av et styre med representanter fra alle de fem menighetene, Strusshamn, Tveit, Ask, Erdal og Herdla. I tillegg er de ansatte representert, er en representant oppnevnt av politikerne i Askøy kommune.

Stiftelsen har driftsavtale med Askøy kommune, driver i dag sykehjem med 47 plasser og leier ut 8 eldreboliger.

Søknad om sykehjemsplass i Askøy kommune er samordnet i Avdeling for pleie- og omsorgstjenester i Askøy kommune.

Søknad sendes direkte til: Askøy kommune, Forvaltningsavdelingen, Klampavikvegen 1, 5300 Kleppestø

I 1918 besluttet de tre menighetene på Askøy (nå Strusshamn, Tveit og Ask) at de sammen ville etablere et aldershjem.

I 1922 ble et stort landsted på Ask innkjøpt  og tatt i bruk til dette formål. Dette er i dag Ask omsorgssenter.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og  bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre.