Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre.

Ask omsorgssenter er for tiden stengt pga fare for Covid -19 smitte.

I perioden 30.7.- 8.8.2021 er institusjonen helt stengt for besøkende. Ny melding om besøksmuligheter kommer 9.8.2021

Kontaktpårørende mottar jevnlig informasjon om rutiner for besøk.

                                          Vi takker for godt sammarbeid og forståelse fra pårørende og andre samarbeidspartnere mht smittefare og rutiner.