Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre.

Ask omsorgssenter er for tiden stengt pga fare for Covid -19 smitte.

Pårørende kan avtale besøk . Ta kontakt på e-post; visitt(a)ask-omsorgssenter.no for avtale.

Kontaktpårørende mottar jevnlig informasjon om rutiner for besøk.

                                          Vi takker for godt sammarbeid og forståelse fra pårørende og andre samarbeidspartnere mht smittefare og rutiner.