Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal, ble opprettet i 1922 og blir i år 2022, 

100år.

Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre.

Kontaktpårørende mottar jevnlig informasjon om rutiner for besøk.

                        Vi takker for godt sammarbeid og forståelse fra pårørende og andre samarbeidspartnere mht  velvillighet verørende smittefare og rutiner.

SE informasjon om besøk under fanen : Pårørende.