PROGRAM I AKTIVITETSAVDELINGEN:

Kultur- og aktivitetsleder arrangerer felles aktiviteter som bingo, fester, trim og sangstunder samt andakter og gudstjenester i samarbeid med prest og diakon.

Kultur- og aktivitetsleder inviterer til aktiviteter  i alle avdelingene .

Noen aktiviteter er faste og noen varierer.Avdelingene informeres.

  • 2022 – informasjon:

  • Ved andakter, gudstjenester konserter og sangsamlinger inviteres alle beboerene som har et ønske om å delta, da informeres det  med oppslag. 

  • NOEN AKTIVITETER organiseres  i grupper, med bakgrunn i pasientenes funksjonsnivå og behov. Pasientene inviteres til  tilpasset aktivit av kultur -og aktivitetsleder.

 ARRANGEMENT & AKTIVITETER

I oktober 2022 vil to avdelinger på Ask omsorgssenter delta i sykkelVM.

  1. september 1922 ble det feiret at eiendommen på Ask ble kjøpt for å starte Aldershjem.                      24. september 2022 feirer vi med kaker i avdelingene.
  1. september underholder Blix og Nygård

Hver annen tirsdag er det gudstjeneste eller andakt på Ask omsorgssenter .

r

.

.

.

.

 

 

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre mennesker i egne liv.