KULTUR & AKTIVITETSAVDELINGEN

 

 

PROGRAM I AKTIVITETSAVDELINGEN:

Kultur- og aktivitetsleder arrangerer aktiviteter alle ukedager.

Noen  aktiviteter inviteres alle til, mens andre aktiviteter organiseres i grupper, med bakgrunn i beboernes funskjonsnivå og behov. Beboerene blir invitert til tilpasset aktivitet av kultur- og aktivitetsleder. Slike aktiviteter er bingo, gruppesamvær, samtaler, strikkeprosjekt osv .

Noen aktiviteter er faste og noen varierer. 

Det informeres ukentlig  med oppslag på den enkelte avdeling – og på informasjonsskjermen som henger i vestibylen.

Ved andakter, gudstjenester, konserter og sangsamlinger, inviteres alle beboerene som har et ønske om å delta.

Hver annen tirsdag er det gudstjeneste, eller andakt, på Ask omsorgssenter. 

 

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre mennesker i egne liv.