PROGRAM I AKTIVITETSAVDELINGEN:

Kultur- og aktivitetsleder arrangerer aktiviteter alle ukedager.

Noen  aktiviteter inviteres alle til .

Andre aktiviteter inviteres grupper av beboerne til.

Noen aktiviteter er faste og noen varierer. 

Det informeres ukentlig  med oppslag på den enkelte avdeling.

 • 2023 – informasjon:

 • Ved andakter, gudstjenester konserter og sangsamlinger inviteres alle beboerene som har et ønske om å delta. Dette  informeres om  med oppslag i avdelingene. 

 • Hver annen tirsdag er det gudstjeneste eller andakt på Ask omsorgssenter. 

 • NOEN AKTIVITETER organiseres  i grupper, med bakgrunn i pasientenes funksjonsnivå og behov. Pasientene inviteres til  tilpasset aktivit av kultur -og aktivitetsleder. Slike aktiviteter er  Bingo, gruppesamvær, samtaler og stikkeprosjekt mm.

Noe  skjer  og  noe har skjedd. Noen aktiviteter som nevnt under inviteres alle  beboere. : Se over  for oversikt over andre aktiviteter.

 • 16.2. Mimrestund med musikk, sang , dikt mm.

 • 14.2 Gudstjeneste

 • 8.2T rim med musikk

 • 7.2.Robert Birkeland spiller og synger

 • 2.2. Gunnar Bruvik spiller

 • 1.2. Bjørn Andresen spiller trekkspill.

 • 31. 1. Andakt

 • 26.1 Non Stop Trio spiller og synger

 • 19.1 Trim med musikk

 • 18.1. Mimrestund, sang , dikt mm.

 • 17.1 Gudstjeneste

 • 12.1.  Peter Haugland spiller.

 • 11.1 Trim med musikk

 • 2023

 • 24. desember ; Julegudstjeneste v/Morten Lystrup, organist; Anne G.F.Gjøsæter.

 • 20.desember får vi julebesøk av ordfører.

 • 15.desember er det julekonsert med Triade

 • 6. desember er det adventsamling

 • 30. november er det julekonsert med Mariell og DagAtle; en 100 årsgave fra Kleppestø Sykehjem.

 • 29. november NonStopp Trio spiller.

 • 22. november får vi besøk av dansegruppen Conecting Art.

 • 1. november 2022 feirer vi at de første beboerne flyttet inn på  det første alderhjemmet på Askøy; Alders Hvile 1. november 1922. Beboere med en pårørende er  invitert. Ordfører kommer og avduker historietavle i vestibylen.

 • I oktober 2022 har 2 avdelinger deltatt  i Sykkel-VM for eldre

 • Den 24. september 1922 ble det feiret at eiendommen på Ask ble kjøpt for å starte et Aldershjem. Den 24. september 2022 feirer vi med kaker i avdelingene.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre mennesker i egne liv.