PROGRAM I AKTIVITETSAVDELINGEN:

Kultur- og aktivitetsleder arrangerer aktiviteter alle ukedager.

Noen  aktiviteter inviteres alle til .

Andre aktiviteter inviteres grupper av beboerne til.

Noen aktiviteter er faste og noen varierer. 

Det informeres ukentlig  med oppslag på den enkelte avdeling.

 • 2023 – INFORMASJON:

 

Ved andakter, gudstjenester, konserter og sangsamlinger, inviteres alle beboerene som har et ønske om å delta. Dette informeres det om med oppslag i avdelingene. 

 • Hver annen tirsdag er det gudstjeneste, eller andakt, på Ask omsorgssenter. 

NOEN AKTIVITETER organiseres  i grupper, med bakgrunn i pasientenes funksjonsnivå og behov. Pasientene inviteres til tilpasset aktivit av kultur- og aktivitetsleder. Slike aktiviteter er Bingo, gruppesamvær, samtaler og strikkeprosjekt mm.

Noe skjer – og noe har skjedd hos oss. Noen av aktivitetene som er nevnt under, der inviteres alle beboere. 

Se ellers oppslag på den enkelte avdeling for kommende aktiviteter.

 

AUGUST:

 • 15.8 Andakt, diakonTrude Munkvold og organsit Jolanta Ravnanger
 • 22. august; Non Stop Trio synger og spiller
 • 29.august; Valg, forhånstemming på Ask omsorgssenter 10.00-13.00

JULI:

 • 4. juli; Non Stop Trio  spiller og synger

JUNI:

 • 1.6 Mimrestund

  23.6 Mimrestund med Nordabrisen

MAI: 

 • 2/5 Non Stop Trio spiller og synger

 • 23.5 Gudstjeneste prest Astrid M. Haugland og organist Jolanta Ravnanger

APRIL:

 • 27/4 Mimrestund med Jostein Davanger m.fl.

 • 25/4 Gudstjeneste, prest Astrid M. Haugland og oranist Jolanta Ravnanger

 • 19/4 Triade synger

 • 13/4 Allsang, Gunnar Bruvik og Linda Syslak

 • 11 /4 Andakt, diakon Trude Munkvold og organist Jolanta Ravnanger

MARS:

 • 28/3 Påskesamling, beboere & ansatte,         prest Astrid M. Haugland og organist Jolanta Ravnanger

 • 22/3 Non Stop Trio spiller og synger

 • 21/3 Jambalaias;  spill og musikk

 • 16./3 Mimrestund med Nordabrisen 

 • 15/3 Sittedans

 • 14/3 Andakt, diakonTrude Munkvold og organsit Jolanta Ravnanger

 • 8/3 Sittedans 

 • 2/3 Allsang. Gunnar Bruvik og Linda Syslak

 • 1/3 Trim med musikk

FEBRUAR;

 • 28/2 Gudstjeneste, prest Astrid M. Haugland og organist Jolanta Ravnanger

 • 27/2 Blix og Nygård synger sanger fra Erik Bye

 • 22/2 Underholdning & lunsj, Lions Askøy

 • 21/2 Trim med musikk

 • 16/2 Mimrestund med musikk, sang , dikt mm.

 • 14/2 Gudstjeneste

 • 8/2 Trim med musikk

 • 7/2 Robert Birkeland spiller og synger

 • 2/2 Gunnar Bruvik spiller

 • 1/2 Bjørn Andresen spiller trekkspill.

JANUAR:

 • 31/1 Andakt

 • 26/1 Non Stop Trio spiller og synger

 • 19/1 Trim med musikk

 • 18/1 Mimrestund med sang, dikt mm.

 • 17/1 Gudstjeneste

 • 12/1 Peter Haugland spiller

 • 11/1 Trim med musikk

Litt fra 2022

 • 24/12 – Julegudstjeneste v/Morten Lystrup og organist Anne G.F. Gjøsæter.

 • 20/12 – Julebesøk av ordfører.

 • 15/12 – Julekonsert med Triade

 • 6/12 – Adventsamling

 • 30/11 – Julekonsert med Mariell og DagAtle; en 100 års gave fra Kleppestø Sykehjem.

 • 29/11 – NonStopp Trio spiller.

 • 22/11 – Underholdning av  dansegruppen Conecting Art.

 • 1/11 – Vi feirer at det denne dagen for 100 år siden, da flyttet de første beboerne inn på  det første alderhjemmet på Askøy; Alders Hvile 1. november 1922. Beboere med hver sin pårørende er invitert. Ordfører kommer og avduker historietavle i vestibylen.

 • I/10 –  2 avdelinger har deltatt  i Sykkel-VM for eldre

 • 24/9 – Det er 100 år siden eiendommen på Ask ble kjøpt for å starte et Aldershjem.             Vi feiret selvsagt dagen med kaker i alle avdelingene. 

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre mennesker i egne liv.