Linda Stendal Lystrup

Institusjonsleder

Liv Helvik Nilsen

Pleiefaglig leder/ass.institusjonsleder

Bodil Hjelle

Avdelingssykepleier

Helga Økland

Avdelingssykepleier

Anne-Kari Berntsen

Husøkonom

Marit Hornæs

Økonomikonsulent

Linda Karin Antonsen Syslak

Kultur- og aktivitetsleder

Tore Gjertsen

Vaktmester

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre mennesker i egne liv.