INFORMASJON TIL PÅRØRENDE


Hoveddøren inn til institusjonen er låst etter kl. 17.00. Besøkende må da ringe på varselklokke ved siden av hoveddøren, eller benytte telefon til avdelingene når dere kommer på besøk. Personale vil åpne via sine telefoner.  Les mer om besøk & besøkstider nedenfor...

Velkommen til Ask omsorgssenter.

BESØKSTIDER: 

Vi anbefaler at du tar kontakt med avdelingene om du ønsker å komme på besøk på hverdager om formiddag, mellom kl. 11.00 og 13.00,  da kan beboerne være opptatt med felles aktiviteter. Det kan være forstyrrende å ta dem ut av aktivitetene.  Ellers  er dere velkommen mellom kl. 10.30 og 19.00

Vi henstiller pårørende til å komme på besøk utenom måltidene om det er mulig.

Besøkende må oppholde seg på beboers rom under hele besøket .

Dere kan  gjerne ta en tur i hagen, men ikke benytte fellesrommene i avdelingene.

Ved endring i beboers situasjon kontaktes alltid pårørende.

Hovedinngangen er låst og besøkende må ringe på for å komme inn. Vi ber om at besøkende oppgir hvem de er og hvem de skal besøke, dette i forhold til sikkerhet og brannforeskrifter. Døren blir åpnet fra avdelingene når dere har ringt på.

Hvis mulig ber vi dere om å ikke komme på besøk ved måltidene, da vi trenger tid til å gjennomføre dem på en god måte for alle beboerne.

MÅLTIDER blir servert på følgende tidspunkt:

  • kl. 09.00 – 10.30    Frokost
  • kl. 13.00 – 14.00    Lunsj
  • kl. 16.00 – 17.00    Middag med dessert og kaffe
  • fra kl. 19.00               Kvelds
  • Ekstra måltider og nattmat serveres om det er behov og ønske

TELEFONUMMER TIL AVDELINGENE

Avdeling A; 56 15 76 18 ,avdelingssykepleier 56 15 76 04

Avdeling B1; 56 15 76 22, avd. B2; 56 15 76 25, avdelingssykepleier 56 15 76 21

Avdeling C1; 56 15 76 32, avd. C2; 56 15 76 35, avdelingssykepleier 56 15 76 31

 

ADRESSEENDRING:

Pårørende må sørge for adresseforandring når ny beboer flytter inn på Ask omsorgssenter.

Adresse: Hopshavn 50, 5307 Ask.

 

VERDISAKER, KLÆR OG HØREAPPARAT mm:

Vi ber om at beboerne ikke oppbevarer penger eller verdigjenstander på eget rom, disse oppbevares i såfall på eget ansvar. 

Alle beboerklær vaskes av TRIGGER Vaskeri AS.

Nye klær må leveres personale for merking.  Legges umerkede klær i garderobeskap vil disse ikke erstattes om de forsvinner i vask. Kontakt personale  for merking av nye klær.

Klær som ikke tåler vask vil heller ikke erstattes. 

Høreapparat må forsikres. Tap av høreapparat dekkes ikke av institusjonen.

 

MØBLER;

Vi ønsker at  beboerne skal ha det fint på rommene sine og gjerne ha med noe de setter pris på, men vi ber om at pårørende avtaler med avdelingen før dere tar med møbler til rommene.  Det er ikke ønskelig med store, tunge og mange møbler, da blir det liten plass til nødvendige hjelpemidler og krevende med renhold. Dette finner vi ut av sammen.

 

LEIE AV FELLESROM:

Fellesrommene i 1. etasje kan leies ved ønske om feiring av beboernes fødselsdager. De kan leies ut fra etter kl. 14.00 til 21.00 til arrangementer for beboerne,  maks 40 personer. Dette koster kr. 750,-.

Mat og drikke til private feiringer må man besørge selv og kan ikke bestilles fra vårt institusjonskjøkken.

Ta kontakt med administrasjonen for avtale om bestilling.

Du kan og sende en forspørsel på post(a) ask-omsorgssenter.no

Utleie må tilpasses institusjonens drift og faste fellesaktiviteter.

Se aktiviteter under avdelinger; Kultur og aktivitetsavdelingen

PREST:

Det er andakt eller gudstjeneste hver 2. uke. 

Ved ønske om samtale med prest eller annen sjelesørger, kan personalet formidle kontakt om dette.

UTFLYTTING / DØDSFALL:

Ved dødsfall, eller annen utflytting, må alle møbler og eiendeler flyttes ut seinest påfølgende døgn etter hendelsen. 

 

 

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING:

Pårørende og beboere er velkommen til å ta kontakt om de har innspill eller spørsmål. Beboere og pårørende tilbys jevnlige samtaler. 

Det er opprettet et  brukerråd hvor beboerne er  representert  i tillegg til institusjonsleder og kultur -og aktivitetsleder. 

Rådet har to møter i året, og oppnevnes for 2 år av gangen. 

Bruk e-post adresse for kontakt; post[a] ask-omsorgssenter.no  til innspill eller spørsmål.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre .