INFORMASJON TIL PÅRØRENDE

Hoveddøren inn til institusjonen er låst etter kl. 17.00. Besøkende må da ringe på varselklokke ved siden av hoveddøren,

eller benytte telefon til avdelingene når dere kommer på besøk. Personale vil åpne døren via sine telefoner.  

 

BESØKSTIDER: 

 • Ordinære besøkstider hos oss er kl.10.00 – 19.00

 • Vi anbefaler at du tar kontakt med avdelingene om du ønsker å komme    på besøk på hverdager om formiddag, mellom kl. 11.00 og 13.00,  da beboerne kan være opptatt med felles aktiviteter.  Det kan være forstyrrende å ta dem ut av aktivitetene. 

 • Hvis mulig ber vi dere om å ikke komme på besøk ved måltidene, da vi trenger tid til å gjennomføre dem på en god måte for alle beboerne.

 • Når dere er på besøk ber vi om at dere oppholder dere på beboers rom. 

 • Dere kan gjerne ta beboer på en tur i hagen, men ikke benytte fellesrommene i avdelingene.

 • Ved spesielle situasjoner avtales besøk med personale.

 • Ved endring i beboers situasjon kontaktes alltid pårørende.

 • Hovedinngangen er låst etter kl. 17.00, og besøkende må ringe på for å komme inn. Vi ber om at besøkende oppgir hvem de er og hvem de skal besøke, dette i forhold til sikkerhet og brannforeskrifter. Døren blir åpnet  fra avdelingene når dere har ringt på.

 

MÅLTIDENE for beboerne blir servert på følgende tidspunkt:

 • kl. 09.00 – 10.00    Frokost

 • kl. 12.30 – 13.30    Lunsj

 • kl. 15.30 – 16.30    Middag med dessert og kaffe

 • kl. 19.00 – 20.00    Kvelds

 • Ekstra måltider og nattmat serveres om det er behov og ønske

 • Vi ber om ro rundt måltidene 

 

TELEFONUMMER TIL AVDELINGENE

 • Avdeling A: 56 15 76 18  avdelingssykepleier 56 15 76 04

 • Avdeling B1: 56 15 76 22 – avdelingssykepleier (B1/B2) 56 15 76 21

 • Avdeling B2: 56 15 76 25

 • Avdeling C1: 56 15 76 32 – avdelingssykepleier (C1/C2) 56 15 76 31

 • Avdeling C2: 56 15 76 35

INFORMASJON OM BEBOEREN

 • For informasjon om beboerne ber vi om at dere kontakter avdelingssykepleier på dagtid, mellom kl. 09.00 – 14.00 ukedager. På kveld og helg har vårt personale mange de skal vise omsorg og tid. Så vi er takknemlige om spørsmål vedrørende beboers situasjon, medisiner, tilstand m.m. rettes til oss på dagtid. 

 • Alle tilbys samtale med lege ca 1 gang i året, eller ved spesielle situasjoner

 

ANNEN PRAKTISK INFORMASJON

 

VERDISAKER

 • Vi ber om at beboerne ikke oppbevarer penger, eller særs verdifulle gjenstander på rommene sine. Oppbevaring av disse er på eget ansvar.

 • Vi kan dessverre ikke erstatte ting som forsvinner. 

 

KLÆR

 • Alle private klær må merkes ved innflytting på institusjonen.

 • Alle klær sendes Trigger As for vask.

 • Vi ber om at nye klær leveres personale for merking før de blir tatt i bruk. Umerkede klær vil forsvinne i mengden av klær som vaskes på Trigger, og disse vil ikke erstattes om de forsvinner i vask. 

 • Klær som ikke tåler vask vil heller ikke erstattes. 

 

HØREAPPARAT

 • Beboers høreapparat må forsikres.

 • Tap av høreapparat dekkes ikke av institusjonen.

 

 

MØBLER

Vi ønsker at  beboerne skal ha det fint på rommene sine og gjerne ha med noe de setter pris på. Vi ber likevel om at pårørende avtaler med avdelingen før dere tar med møbler til rommene.  Det er ikke ønskelig med store, tunge og mange møbler, da blir det liten plass til nødvendige hjelpemidler og krevende med renhold. Dette finner vi ut av sammen.

 

ADRESSEENDRING

Pårørende må sørge for adresseforandring når ny beboer flytter inn hos oss.

Adressen er: Hopshavn 50, 5307 Ask.

 

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING

Pårørende og beboere er velkommen til å ta kontakt om de har innspill eller spørsmål. Beboere og pårørende tilbys jevnlige samtaler. 

Det er opprettet et  brukerråd hvor beboerne er representert, i tillegg til institusjonsleder og kultur- og aktivitetsleder. 

Rådet som oppnevnes for 2 år av gangen, har to møter i året.

Bruk vår post[a] ask-omsorgssenter.no for kontakt, til innspill eller spørsmål.

LEIE AV FELLESROM

 • Fellesrommene i 1. etasje kan leies ved ønske om feiring av beboernes fødselsdager. De kan leies ut fra etter kl. 14.00 til 21.00 til arrangementer for beboerne,  maks 35 personer. Dette koster kr. 800,-.

 • Mat og drikke til private feiringer må man besørge selv, og kan ikke bestilles fra vårt institusjonskjøkken.

 • Ta kontakt med administrasjonen for avtale om bestilling.

 • Du kan og sende en forspørsel på post(a) ask-omsorgssenter.no

 • Utleie må tilpasses institusjonens drift og faste fellesaktiviteter.

AKTIVITETER

 • Det settes ukentlig oppslag i alle avdelinger om fellesaktiviteter for beboerne. Denne informasjonen er også på vår informasjonskjerm som henger i vestibyen.

 • Se mer informasjon under Kultur- og aktivitetsavdelingen.

PREST

 • Det er andakt eller gudstjeneste hver 2. uke. 

 • Ved ønske om samtale med prest eller annen sjelesørger, kan personalet formidle kontakt om dette.

UTFLYTTING / DØDSFALL

 • Ved dødsfall, eller annen utflytting, må alle møbler og eiendeler flyttes ut seinest påfølgende døgn etter hendelsen. 

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre .