INFORMASJON TIL PÅRØRENDE


Se hovedside pga smittevernrutiner i forbindelse med Covid -19.

  • Endrede besøksrutiner inntil videre.

  • Leie av fellesrom ikke aktuelt pga smittevernregler.

 

BESØKSTIDER:

Pårørende er alltid velkommen. Vi henstiller besøkende til å komme mellom kl. 10.30 og 20.00 av hensyn til oversikt og trygghet i institusjonen.  Det er fint om dere som kommer på besøk benytter beboers rom ved besøket . Dere kan også gjerne ta en tur i hagen. Ved behov for besøk til andre tider kontaktes personalet. 

Hovedinngangen låses kl. 16.00. Etter dette tidspunkt må besøkende ringe på for å komme inn. Vi ber om at besøkende oppgir hvem de er og hvem de skal besøke, dette i forhold til sikkerhet og brannforeskrifter.

MÅLTIDER blir servert på følgende tidspunkt:

  • kl. 09.00 – 10.30    Frokost
  • kl. 13.00 – 14.00    Lunsj
  • kl. 16.00 – 16.30    Middag med dessert og kaffe
  • fra kl. 19.00               Kvelds
  • Ekstra måltider og nattmat serveres om det er behov og ønske

ADRESSEENDRING:

Pårørende må sørge for adresseforandring når ny beboer flytter inn på Ask omsorgssenter.

Adresse: Hopshavn 50, 5307 Ask.

 

VERDISAKER, KLÆR OG HØREAPPARAT mm:

Vi ber om at beboerne ikke oppbevarer penger eller verdigjenstander på eget rom, disse oppbevares i såfall på eget ansvar. 

Alle beboerklær vaskes av TRIGGER Vaskeri AS.

Nye klær må leveres personale for merking.  Legges umerkede klær i garderobeskap vil disse ikke erstattes om de forsvinner i vask.

Høreapparat må forsikres. Tap av høreapparat dekkes ikke av institusjonen.

LEIE AV FELLESROM:

Fellesrommene i 1. etasje kan leies ved ønske om feiring av beboernes fødselsdager. De kan leies ut fra etter kl. 13.00 på dagtid, kveld og ettermiddag til arrangementer for beboerne. Dette koster kr. 700,-. Mat til private feiringer må sørges selv og kan ikke bestilles fra vårt institusjonskjøkken.

Ta kontakt med administrasjonen for avtale om bestilling.

Utleie må tilpasses institusjonens drift og faste fellesaktiviteter.

Se aktiviteter under avdelinger; Kultur og aktivitetsavdelingen

PREST:

Det er andakt eller gudstjeneste hver 2. uke. 

Ved ønske om samtale med prest eller annen sjelesørger, kan personalet formidle kontakt om dette.

UTFLYTTING / DØDSFALL:

Ved dødsfall, eller annen utflytting, må alle møbler og eiendeler flyttes ut seinest påfølgende døgn etter hendelsen. 

 

KOMMUNIKASJON OG SAMHANDLING:

Pårørende og beboere er velkommen til å ta kontakt om de har innspill eller spørsmål. Beboere og pårørende tilbys jevnlige samtaler. 

Det er opprettet et  brukerråd hvor beboerne har en representant, de pårørende en, i tillegg til institusjonsleder og nestleder. Rådet har to møter i året, og oppnevnes for 2 år av gangen.  Bruk e-post adress for kontakt; post[a] ask-omsorgssenter.no  til innspill eller spørsmål.

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet og bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre .