Vi satser på mat og derfor på eget kjøkken.

Mat er viktig for trivsel, for tilheling av sår, for energi og krefter.

Med matlukt fra kjøkkenet kan vi skape minner, forventninger og appetitt,

vi kan lage fest, glede, felleskap, markere årstider, høytider og tradisjoner.

Med eget kjøkken kan vi tilpasse mat etter behov og mengde og bidra til et bærekraftig miljø.

Vi satser på mat!

Stiftelsen Ask bo- og omsorgssenter er diakonal. Vi ønsker å fremme respekt og verdighet, bidra til at mennesker lever i forsoning med seg selv og andre – og til å myndiggjøre mennesker i egne liv.